ขอแสดงความยินดี กับ มิสสมศรี อินทรโชติ
(14/กันยายน/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ มาสเตอร์ธวัฒน์ชัย เพ็ชร์มี
(08/สิงหาคม/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสณัฐชลัยย์ ทวีผล
(27/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดานางกำไล จรเข้น้อย
(22/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ 
(19/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุนทร ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม Best Paper Awards 2021
(15/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสปรียานันท์ และมิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
(14/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์เจริญ  กรทรวง
(10/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคคล)