ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award
(15/มีนาคม/2566 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอนเสริม เสารสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่3)
(18/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอนเสริม OCTOBER COURSE 2022 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่3)
(31/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
(04/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
EP Extreme Saturday Course 1/2022
(24/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)