6 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการตรวจสอบ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านระบบ SWIS Student ของโรงเรียน ACT
(22/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขั้นตอนการตรวจสอบ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านระบบ SWIS Student
(09/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
(12/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
(03/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)