ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
(12/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
(03/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)