รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565
(29/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ บิดา มาสเตอร์นิมิตร อยู่สวัสดิ์
(26/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบุคคล)      
แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา  2565
(21/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบุคคล)      
แนะนำบุคลากรต่างชาติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
(21/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบุคคล)      
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
(21/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบุคคล)