การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell
(31/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell
(27/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)