การรับผลสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนโปรแกรม Bell ปีการศึกษา 2560
(20/เมษายน/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
(20/เมษายน/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษ
(21/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ ACT-Bell Summer Course 2018
(05/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (นอกตารางสอบ)ของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
(01/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
การจัดสอบ Cambridge English : Starters ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell
(31/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
การจัดสอบ Cambridge English YLE: Movers, Flyers ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน Bell
(31/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
การจัดสอบ Cambridge English: KET และ PET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell
(23/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)