กำหนดวันสอบและตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(23/มกราคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(21/มกราคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2562
(18/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563
(30/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์สมัครแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท และ สอวน
(30/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนราฟาแอลและทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2563
(30/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
(16/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
(01/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)