ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(23/มกราคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(21/มกราคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2562
(18/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563
(30/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)