แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(29/เมษายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(23/เมษายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งวันหยุดทำการชั่วคราว
(11/เมษายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
(08/เมษายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(24/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(24/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
(20/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งเลื่อนการสอบของนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
(17/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)