VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาจีน)
(13/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาไทย)
(07/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(25/เมษายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
(22/เมษายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course 2016 ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น.
(22/เมษายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งงดการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
(21/เมษายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
(21/เมษายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559
(07/เมษายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)