[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 3 ตุลาคม 2565  รับนักเรียนแทรกชั้นเทอม2/65 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน