อัลบัมภาพที่ 15456    กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.5 ประจำเดือน ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564
อัลบัมภาพที่ 15449    กิจกรรมส่งเสริมลดการใช้พลาสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
<< Back Next >>