อัลบัมภาพที่ 14692    พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
<< Back Next >>