อัลบัมภาพที่ 15907    ประมวลภาพกิจกรรม SUMMER COUESE 2022 คอร์สพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3
อัลบัมภาพที่ 15905    พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
<< Back Next >>