อัลบัมภาพที่ 15904    พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการสอนโดยซอฟต์แวร์ Promethean ActivInspire
อัลบัมภาพที่ 15825    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ “มิสสมศรี อินทรโชติ” ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
<< Back Next >>