อัลบัมภาพที่ 15637    การจัดอบรม Edpuzzle กับห้องเรียนออนไลน์แบบ Flipped Classroom
อัลบัมภาพที่ 15636    การจัดอบรม "Vonder Go สงครามเกมออนไลน์" ด้วยแพลตฟอร์ม Vonder Go
<< Back Next >>