อัลบัมภาพที่ 15547    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อัลบัมภาพที่ 15538    กิจกรรม "เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
<< Back Next >>