อัลบัมภาพที่ 15721    พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 5437 (ปีการศึกษา 2563)
อัลบัมภาพที่ 15682    ประมวลภาพบรรยากาศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
<< Back Next >>