อัลบัมภาพที่ 15901    งานนักศึกษาวิชาทหาร การเตรียมสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อัลบัมภาพที่ 15898    งานนักศึกษาวิชาทหาร ประชุมชี้แจ้งการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
<< Back Next >>