อัลบัมภาพที่ 15621    คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมประชุมกับ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ ในการเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนกาญจนาภิเษก
อัลบัมภาพที่ 15616    Drive Thru รับหนังสือเรียน วันที่ 11 กันยายน 2564
<< Back Next >>