อัลบัมภาพที่ 15839    Building: BIG CLEANING DAY 16 กุมภาพันธ์ 2565 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
อัลบัมภาพที่ 15739    ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน-ภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
<< Back Next >>