อัลบัมภาพที่ 15906    ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการผลงานนักเรียนแผนการเรียน Digital Arts ในรูปแบบ Metaverse ผ่านเว็บไซต์ Spatial.io
อัลบัมภาพที่ 15871    ACT AI LAB: พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย โครงการ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge
<< Back Next >>