อัลบัมภาพที่ 15722     พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรม
อัลบัมภาพที่ 15584    Robotics&AI : การเทรนนิ่งและติดตั้งเครื่อง Laser Cuter ห้องปฏิบัติการ Fabrication LAB
<< Back Next >>