อัลบัมภาพที่ 16383    งานคุณธรรมจริยธรรม : กิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้กับเด็ก และผู้สูงอายุในชุมชน
อัลบัมภาพที่ 16379    กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน “กิจกรรม 60 ปี ACT ด้วยรักและผูกพัน” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
<< Back Next >>