อัลบัมภาพที่ 16212    กลุ่มสาระการงานอาชีพ : การดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
<< Back Next >>