อัลบัมภาพที่ 16120    ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2565
อัลบัมภาพที่ 16022    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
<< Back Next >>