อัลบัมภาพที่ 15969    พิธีถวายตัวแด่แม่พระอัสสัมชัญและมอบเข็มวิทยฐานะ
<< Back Next >>