อัลบัมภาพที่ 16365    กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน “ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT” และกิจกรรม Open House ระดับชั้น ป.6
อัลบัมภาพที่ 16327    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
<< Back Next >>