อัลบัมภาพที่ 15968    กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
<< Back Next >>