อัลบัมภาพที่ 16399    ระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมมาตรการและความรับผิดชอบการรักษาความสะอาด เพื่อสุขอนามัยภายในห้องเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
อัลบัมภาพที่ 16398    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในการจัดระเบียบแถว การแต่งเครื่องแบบนักเรียน การส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
<< Back Next >>