อัลบัมภาพที่ 16026    กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องนักเรียนเรียนดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
อัลบัมภาพที่ 15993    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
<< Back Next >>