อัลบัมภาพที่ 16029    กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อัลบัมภาพที่ 16019    กิจกรรมเลือกประธานสี และ เลือกคณะสี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
<< Back Next >>