อัลบัมภาพที่ 16037    คณะครูกลุ่มงานนาฏศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์กีฬา
อัลบัมภาพที่ 16036    บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานฝ่ายกิจกรรม
<< Back Next >>