อัลบัมภาพที่ 16403    พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อัลบัมภาพที่ 16115    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการประเมินนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
<< Back Next >>