อัลบัมภาพที่ 16368    สมาคมผู้ปกครองและครู : สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
อัลบัมภาพที่ 16318    สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : พิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
<< Back Next >>