อัลบัมภาพที่ 16032    ฝ่ายธุรการ-การเงิน : โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงานระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี จัดซื้อและพัสดุ (Swiss Plus)
อัลบัมภาพที่ 16020    ฝ่ายธุรการ-การเงิน : ประชุมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
<< Back Next >>