อัลบัมภาพที่ 16020    ฝ่ายธุรการ-การเงิน : ประชุมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
อัลบัมภาพที่ 16016    สมาคมศิษย์เก่าฯ : ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2
<< Back Next >>