อัลบัมภาพที่ 16639    พิธีมิสซาขอพรปิดปีการศึกษา 2565
อัลบัมภาพที่ 16616    วจนพิธีกรรม และพิธีมิสซาอุทิศแด่ เยโนเวฟา เพ็ญศรี สกนธวัฒน์ มารดาของผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
<< Back Next >>