อัลบัมภาพที่ 16364    วจนพิธีกรรม และพิธีมิสซาอุทิศแด่ คุณพ่อ อันตน สวัสดิ์ สกนธวัฒน์ บิดาของผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
อัลบัมภาพที่ 16345    งานอภิบาล: ร่วมยินดีในโอกาสฉลอง 50 ปี ของการปฏิญาณตน ของ ภราดายอห์น วิจารณ์ แสงหาญ
<< Back Next >>