อัลบัมภาพที่ 16386    ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell : กิจกรรมวันวิชาการ ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day
อัลบัมภาพที่ 16329    ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 ของ ACT-Bell October Course
<< Back Next >>