อัลบัมภาพที่ 11115    ประมวลภาพถ่าย กิจกรรมถ่ายภาพในช่วง Summer '59 หัวข้อ "บังเอิญโลกกลม" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อัลบัมภาพที่ 11111    บรรยากาศการเรียนการสอนในโครงการ Summer Course 2017 (สัปดาห์ที่ 4)
<< Back Next >>