อัลบัมภาพที่ 12272    บุคลากรของโรงเรียน เดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ณ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ
อัลบัมภาพที่ 12255    ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Bell Summer Course 2018
<< Back Next >>