อัลบัมภาพที่ 14489    ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียวและศูนย์การเรียนรู้ฯโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อัลบัมภาพที่ 14439    รายงานผลรางวัลต้นแบบยอดเยี่ยมสาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
<< Back Next >>