อัลบัมภาพที่ 14375    งานแนะแนว : วิทยากรจาก Dek-d บรรยายเรื่อง ระบบ TCAS (งานแนะแนว)
อัลบัมภาพที่ 14374    งานแนะแนว : การพิจารณา"ทุนการศึกษาเพชรในชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (งานแนะแนว)
<< Back Next >>