อัลบัมภาพที่ 14519    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 14493    ประมวลภาพบรรยากาศ คอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ (โครงการ Extreme Sat ภาคเรียนที่ 2/2562) (งานสอนเสริม)
<< Back Next >>