อัลบัมภาพที่ 14303    งานสภานักเรียน การประชุมคณะการสภานักเรียน ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 14192    การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>