อัลบัมภาพที่ 14457    งานการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 14456    งานการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>