อัลบัมภาพที่ 14426    งานการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 14370    ปีนหน้าผาชิงแชมป์เยาวชนเอเชีย-บังคาลอร์(อินเดีย) # Asian Youth Climbing Championship 2019 # (งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ)
<< Back Next >>