อัลบัมภาพที่ 14335    CGPTA 18th Anniversary And 8th Gala Dinner (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 14334    พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
<< Back Next >>