อัลบัมภาพที่ 14502    ACT Home Coming Day 2020 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
อัลบัมภาพที่ 14407     แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27 (ACT Family Rally 2020) (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
<< Back Next >>