อัลบัมภาพที่ 14329    งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน (งานอนามัยโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 14318    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>