อัลบัมภาพที่ 14571    Building : สัมมนาและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำเสียในสถานศึกษา (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 14491    ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียนอาคารอิลเดอฟองโซ, อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารราฟาแอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่า (Covid-19) (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>