อัลบัมภาพที่ 14357    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เข้าติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 14209    Building : เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>