อัลบัมภาพที่ 14491    ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียนอาคารอิลเดอฟองโซ, อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารราฟาแอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่า (Covid-19) (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 14490    ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดลูกน้ำ-ยุงลาย ภายในบริเวณโรงเรียน (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>