อัลบัมภาพที่ 14411    CC62-อบรม "การตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ด้วย Kine Master" (งานศูนย์คอมพิวเตอร์)
อัลบัมภาพที่ 14410    งานวันครูแห่งชาติ (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>