อัลบัมภาพที่ 15462    กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานส่งเสริมระเบียบวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่2/2563 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
อัลบัมภาพที่ 15456    กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.5 ประจำเดือน ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 (งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5)
<< Back Next >>