อัลบัมภาพที่ 14582    ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 -3 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
<< Back Next >>