อัลบัมภาพที่ 15342    กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1)
อัลบัมภาพที่ 15341    กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ระดับชั้น ป.3 (งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3)
<< Back Next >>