อัลบัมภาพที่ 14724    พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 14719    Music : พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ACT Music Show Share (งานศูนย์ดนตรี)
<< Back Next >>