อัลบัมภาพที่ 14721    บริการอาหารกลางวัน(กล่อง) ระดับชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่5และ6 (สามัญ) (งานร้านค้า)
อัลบัมภาพที่ 14704    รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา รุ่น 18 ปี ประเภท ก. (งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)
<< Back Next >>